Diskuzní fórum facebook

InBody

InBody 170 dovoluje klientovi monitorovat a analyzovat snižování hmotnosti - rychlá analýza do 25 vteřin

InBody

Tělesnému složení je důležité porozumět. Hlavně pro každého, kdo chce hubnout zdravým způsobem.

Dieta sama o sobě může vést ke ztrátě vody a svaloviny. Tyto hodnoty jsou zásadní pro zdravou funkci těla. InBody dovoluje klientovi monitorovat a analyzovat snižování hmotnosti, závislé na ztrátě tuku. Hlídejte dráhu celkové ztráty na hmotnosti, ale také tělesné složení a ideální typ postavy.

InBody

InBody 170

InBody

Vlastnosti InBody

Rychlá analýza do 25 vteřin

InBody - výsledky analýzy

 • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
 • Hodnocení tukové a svalové tkáně
 • Stupeň útrobního tělesného tuku (viscerální tuk)
 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
 • Tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti (Fitness Score)
 • Impedance v jednotlivých tělesných částech každou frekvencí zvlášť

Před měřením doporučujeme

Vaše pozice a podmínky prostředí velmi ovlivní analýzu.

 • Zdržte se prosím 2 hodiny před měřením na přístrojích InBody většího množství jídla a tekutin.
 • Zdržte se prosím před měřením používání močopudných léků nebo cofeinu, alkoholu.
 • Zdržte se cvičení a větší tělesné námahy. Nedoporučujeme před měřením teplou koupel nebo saunu.
 • Před měřením buďte aspoň 5 minut v klidu a odpočívejte.

Návod na měření u přístroje

Měření Vaší váhy Měření Vaší váhy Měření Vaší váhy

Měření Vaší váhy

Měření Vaší váhy

Paty umístěte na kruhy tak, aby se i zbytek chodidel dotýkal elektrod.

Měření Vaší váhy

Právě začíná měření vaší váhy. Prosím nehýbejte se a stůjte rovně.

Zadávání osobních údajů

Zadávání osobních údajů

Zadejte prosím vaše osobní údaje tlačítky na klávesnici. ID-pokud je vyžadováno, věk, pohlaví, výšku.

Analýza těla

Uchopte zbývající elektrody. Postavte se a ruce dejte mírně od těla. Prosím nehýbejte se prudce a nemluvte.

Analýza těla

Prosím stůjte rovně, nehýbejte se, nemluvte. Právě začíná měření složení vašeho těla.

Analýza těla

Jakmile se zobrazí na displeji hodnota 100% měření je u konce. Můžete sestoupit z přístroje InBody.

Osobám s kardiostimulátorem se nedoporučuje provádět analýza na přístroji InBody. Osoby s kovovou máhradou v těle a ženy v menstruačním cyklu nezískají analýzou na InBody 100% přesné údaje.

InBody 170 poskytuje bohaté výsledky na tisknutém lístku

VacuShape

Osobní informace

Uživatelské ID, pohlaví, věk, výšku, váhu, zkouškové datum a čas jsou zobrazený zde.

Analýza složení těla

Tato část uvádí přesnou analýzu tělesné kompozice se standardním doporučením hodnot celkové hmotnosti těla (Weight), hmotnost kosterního svalstva (Muscle), tělesného tuku (Fat), celkové vody v těle (TBW) a čisté hmotnosti bez tuku (FFM). Můžete tak porovnat naměřené hodnoty s doporučenými hodnotami a také si můžete spočítat poměr tuků a svalů.

Diagnóza obezity

Ukazuje obezitu podle známých, ale již ne tak přesných parametrů. Index tělesné hmotnosti (BMI) je sice obecně známý ukazatel, který ale pouze porovnává celkovou váhu a výšku měřené osoby. Procento tuku v těle (PBF) je lepší ukazatel pro diagnózu obezity, ale nebere v úvahu svaly. Poměr pasu a boků (WHR) je také jedna z velmi známých hodnot pro hodnocení obezity, ale pokud osoba zhubne v pase i bocích, tak se poměr nezmění. Mnohem důležitější je oblast vnitřního tuku (Visceral Fat), která je zde definována jako průřezová oblast tuku nalezeného v břiše. Když má oblast vnitřního tuku více než 10 bodů, je známa jako abdominální obezita (obezita v oblasti břicha). Poslední hodnota ukazuje stupeň bazálního metabolizmu (BMR) což je minimální energie, potřebná pro zachování životních funkcí, v klidovém stavu. Je to velice důležitá hodnota jak pro léčbu obezity, tak pro tvorbu a udržení svalové hmoty. Ani při velké redukci hmotnosti by neměla denní dávka energie klesnout pod hranici minimální kalorické potřeby (BMR). 1 kilokalorie = 4,185 kilojoulů.

Segmentální rozložení beztukové hmoty

Ukazuje vyváženost celého těla (Segmental Lean) a popřípadě odhaluje disbalance postavy. Netuková tkáň v segmentech ukazuje, jak dobře je vyvážená vaše levá a pravá polovina těla a také v jakém poměru je horní a dolní polovina těla. Zkontrolujte si tedy rovnováhu těla mezi horními končetinami (Arm) a dolními končetinami (Leg) a stejně tak mezi levou stranou (Left) a pravou stranou (Right) těla. Největší množství bez tukové hmoty bývá na trupu (Trunk). V případě potřeby si zvolíme vhodnou fyzickou aktivitu.

Segmentální rozložení tukové hmoty

Nám ukazuje rozdělení tělesného tuku na horních (Arm), dolních (Leg) končetinách a trupu (Trunk). Můžete si tak zkontrolovat a potom různým cvičením upravovat hmotnost tuku v každém segmentu svého těla. Sledujte každou tuto hodnotu v procentech tělesného tuku a zkuste toto procento udržet v „normálním“ rozsahu.

Kontrola kosterního svalstva a tuků

Nám předkládá návrh na možnou změnu váhy, nebo ne, pokud jsou hodnoty ideální. Na základě individuálního složení těla a poměru svalů a tuků doporučuje přístroj InBody170 snížení nebo zvýšení množství tuku (Fat) a také zvýšení množství svalů (Muscle), protože snížení množství kosterního svalstva přístroj InBody170 nikdy nedoporučuje. Proto je někdy toto hodnocení zásadně odlišné od doporučení BMI a % tuku a vychází ze skutečné potřeby a poměrů naměřených hodnot. Čím máme více svalů, tím můžeme mít větší hmotnost těla a přitom nemusíme tuto hmotnost snižovat.

Zhodnocení kondice

Na základě celé analýzy a především na základě poměru svalů a tuků měřené osoby nám InBody170 zhodnotí stav kondice (Fitness Score). Tento údaj především motivuje k další analýze na přístroji InBody170 pro srovnání postupných výsledků zhodnocení kondice v období formování postavy, nebo redukci hmotnosti. Aktivní sportovci dosahují hodnoty kolem 100 bodů a více, zatím co obézní a svalově slabí klienti mají méně než 70 bodů.

Předchozí údaje o složení těla

Zde je možno vidět datum (Date), ve kterých byla měřena celková váha (Weight),kosterní svalstvo (Muscle) a tuková hmota (Fat). Vložením svého identifikačního čísla může analyzovaná osoba vidět výstupy několika předchozích měření.

Impedance

nám potvrzuje přesnost testu, tak jak je ukázána hodnotami v segmentech při různých frekvencích. Přístroj In- Body170 používá technologii DSM-BIA, která garantuje přesnost ukazatele impedance. Tyto údaje slouží k technickému ověření stavu přístroje a jeho příslušenství. Díky těmto frekvencím a technologii DSM-BIA dokáže InBody170 poskytnout velké množství přesných údajů o analyzované osobě.

Ceník Diskuzní fórum

nahoru